Norm EN 1149 - Bescherming tegen Elektrostatische Eigenschappen

20 september 2023

Het Belang van Norm EN 1149

In sectoren waar werknemers worden blootgesteld aan omgevingen met een risico op elektrostatische ontlading, is het cruciaal om de juiste beschermende kleding te dragen. De norm EN 1149 speelt hierin een centrale rol, waarbij het de standaarden en richtlijnen vaststelt voor kleding die bescherming biedt tegen elektrostatische oplading.

Wat houdt Norm EN 1149 in?

De EN 1149 norm specificeert de vereisten voor elektrisch geleidende kleding. Deze kleding maakt deel uit van een volledig geaard systeem, vaak in combinatie met geleidend schoeisel, en voorkomt het ontstaan van vonken die brand of explosies kunnen veroorzaken.

Onderdelen van EN 1149

De EN 1149 norm bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. EN1149-1: Beproevingsmethoden voor het meten van oppervlakteweerstand.
  2. EN1149-2: Beproevingsmethoden voor de meting van de elektrische weerstand door een materiaal (verticale weerstand).
  3. EN1149-3: Beproevingsmethoden voor de meting van het ladingverval.
  4. EN1149-4: Testmethode voor het kledingstuk (momenteel in ontwikkeling).
  5. EN1149-5: Prestatie-eisen.

Eisen van Norm EN 1149

  • Het model moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de EN340.
  • Materialen die kunnen opladen, zoals metalen knopen, moeten aan de buitenzijde verdekt zijn.
  • De buitenstof moet altijd contact maken met de huid, vooral bij winterkleding.
  • Kleding die voldoet aan EN1149-5 moet ook voldoen aan de norm EN531 of EN ISO 11612.

ATEX Richtlijn en EN 1149

Het is belangrijk op te merken dat ATEX geen kledingnormering is, maar een richtlijn voor bedrijven waar ontploffingsgevaar kan optreden. Kleding gecertificeerd volgens EN 1149 voldoet aan de eisen van de ATEX richtlijn.

Veiligheid gewaarborgd met EN 1149

Het naleven van de norm EN 1149 is essentieel voor professionals in omgevingen met elektrostatische risico's. Door te kiezen voor kleding die voldoet aan deze norm, kunnen werknemers erop vertrouwen dat ze beschermd zijn tegen mogelijke gevaren, wat bijdraagt aan een veiligere werkomgeving.

Reactie plaatsen