Norm EN 17353 - Bescherming voor Verhoogde Zichtbaarheid in Medium Risk Situaties

20 september 2023

Het Belang van Verhoogde Zichtbaarheid

In diverse werkomgevingen is het essentieel dat werknemers goed zichtbaar zijn om ongelukken en verwondingen te voorkomen. De norm EN 17353 is specifiek ontwikkeld om de vereisten voor verhoogde zichtbaarheid in zogenaamde "medium risk"-situaties te definiëren.

Wat houdt Norm EN 17353 in?

De EN 17353 norm is een cruciale standaard binnen de wereld van beschermende kleding, specifiek gericht op het verhogen van de zichtbaarheid van de drager in bepaalde werkomstandigheden. Deze norm is ontwikkeld om de veiligheid van werknemers te waarborgen in situaties waar zichtbaarheid van groot belang is. Hieronder gaan we dieper in op de kernaspecten van deze norm:

Doel van de Norm

Het primaire doel van de EN 17353 norm is om duidelijke en meetbare eisen te stellen aan kleding die de zichtbaarheid van de drager verhoogt in zogenaamde "medium risk"-situaties. Dit zijn situaties waarin de zichtbaarheid van de drager essentieel is om ongevallen te voorkomen, maar waar het risico niet zo hoog is dat er aanvullende beschermingsmaatregelen nodig zijn.

Bescherming Overdag

Tijdens daglichturen kan de zichtbaarheid van een werknemer worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals weersomstandigheden, achtergrondkleuren en lichtintensiteit. De EN 17353 norm vereist daarom dat kleding fluorescerende kleuren bevat die contrasteren met de omgeving. Deze fluorescerende kleuren kunnen variëren van geel en oranje tot roze, afhankelijk van de specifieke eisen en de werkomgeving.

Bescherming 's Nachts

In het donker of bij slecht zicht, zoals tijdens mist of zware regen, wordt de zichtbaarheid van een werknemer voornamelijk bepaald door hoe goed hij of zij reflecteert op kunstlicht, zoals koplampen van voertuigen. Daarom schrijft de EN 17353 norm voor dat kleding reflecterend materiaal moet bevatten. Dit materiaal is zo ontworpen dat het licht van koplampen terugkaatst naar de bron, waardoor de drager duidelijk zichtbaar wordt voor bestuurders.

Combinatie van Fluorescerend en Reflecterend Materiaal

In sommige situaties kan het nodig zijn om zowel overdag als 's nachts optimale zichtbaarheid te garanderen. In dergelijke gevallen kan kleding die voldoet aan de EN 17353 norm zowel fluorescerende als reflecterende materialen combineren om te zorgen voor maximale zichtbaarheid onder alle lichtomstandigheden.

Verschillende Typen van EN 17353

  1. Type A: Dit type maakt enkel gebruik van fluorescerend materiaal om de zichtbaarheid overdag te verbeteren. Hierbij moet het oppervlak van het fluorescerende materiaal groter zijn dan 0,24m^2.
  2. Type B: Dit type maakt enkel gebruik van reflecterend materiaal. Er zijn twee subtypes:
    1. Type B2: Reflecterende oppervlakte > 0,018m^2 om de ledematen zichtbaar te maken.
    2. Type B3: Reflecterende oppervlakte > 0,08m^2 met minstens 2cm omsnoering om de torso.
  3. Type AB: Een combinatie van Type A en Type B, waarbij zowel fluorescerend als reflecterend materiaal wordt gebruikt.

Toepassingsgebied van EN 17353

De keuze voor de juiste zichtbaarheidsnorm wordt bepaald door de risico-inventarisatie van de werkgever. De EN 17353 norm biedt een leidraad voor situaties met een medium risico. Voor situaties met een hoger risico wordt vaak verwezen naar de EN ISO 20471 norm.

Veiligheid en Zichtbaarheid met EN 17353

Het naleven van de norm EN 17353 zorgt ervoor dat werknemers in medium risk situaties optimaal zichtbaar zijn, wat bijdraagt aan een veiligere werkomgeving. Door te kiezen voor kleding die voldoet aan deze norm, kunnen werknemers en werkgevers erop vertrouwen dat ze de juiste bescherming bieden.

Reactie plaatsen